http://www.autis.sk/sk/2-z-dane

Darovaním 2% z dane OZ AUTIS priamo finančne podporíte projekt Trenčianskeho autistického centra Pro Autis a Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. .

Občianske združenie AUTIS, je zriaďovateľom Trenčianskeho autistického centra proautis a Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom,  a jeho hlavnou činnosťou je pomáhať deťom s poruchou autistického spektra v Trenčianskom kraji.

Ako darovať 2% dane.

1. Ste zamestnancom a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo stiahnete TU
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.
Ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie AUTIS (Na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent)
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.

Ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie AUTIS, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby–musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.

Ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie AUTIS. Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
  • IČO prijímateľa 2% vypisujte do kolóniek vo formulári zľava


Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ AUTIS

Názov: AUTIS
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2012
SID: nechať prázdne
IČO: 42274931
Ulica: Soblahov 924
Mesto: Soblahov
PSČ: 913 38