Sponzori

 

 

Koncoročný výlet Bojnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň detí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športový deň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprílová turistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili sme Centrum Pro Autis v Soblahove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznamovali sme sa s prácou príslušníkov OS SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felinoterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapájame sa do projektov a súťaží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy rozhodujete, my pomáhame – Projekt Tesco

 

Vyhrali sme prvé miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Veselé zúbky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostlivosť o vtáčiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefičná párty PRO AUTIS 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zážitkové učenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánkovačka a stavanie snehuliaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné tvorivé dielne

 

 

 

 

 

Koledovali sme

 

Vianočné trhy a nákupy

 

 

 

 

 

 

Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvezdáreň Partizánske

Tvoríme

Tvoríme

Snoezelen

Snoezelen

 

Ďakujeme MSM Group

Ovocný deň

 

Deň mlieka

 

Mesiac úcty k starším

Opekačka