Sponzori

Školský rok 2019 – 20

Vitajte v novej škole

Pripravujeme sa na september

Návšteva pizzérie

Parkourové ihrisko v Zamarovciach

Výlet vlakom do Nového Mesta nad Váhom

Športový deň

Zariaďujeme triedy

Boli sme v Trenčíne

Opekačka

Výlet na ostrov

Pripravujeme nové priestory našej školy

Zápis detí do prvého ročníka 2020/21

Učíme sa doma

Máme vlastnú farmu

Karneval

Prvé vysvedčenie

Vianočný večierok

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc

Návšteva vianočných trhov

Prišiel k nám Mikuláš

Projekt NADÁCIE MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR

Hipoterapia

Zážitkové učenie

Maľovala pani Jeseň

Radi tvoríme

Staráme sa o zvieratká

Dotácia MESTA TRENČÍN- Projekt „Učíme sa hrou“

Projekt RODINA

Snoezelen

Deň mlieka

Projekt spoločnosti TESCO „Spolu nájdeme odpovede“

Opäť začíname