• Zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Metodicko-pedagogické centrum.

 • Autistické centrum Andreas n.o. Bratislava.

 • O.z. Francesco – regionálne autistické centrum, Prešov.

 • Základná škola Na dolinách 27, Trenčín.

 • Základná škola pre žiakov s autizmom, spojená škola internátna, Považská Bystrica.

 • Špeciálna škola s autistickými triedami, Trenčianska Teplá.

 • Odborné ambulancie – logopédia, pedopsychiatria, Trenčín.

 • Snoezelen miestnosť, Detské mestečko Trenčín.

 • Stomatológia Soblahov.

 • ZUŠ Bánovce nad Bebravou.

 • Okresné riaditeľstvo PZ SR Trenčín,

 • Hasičský a záchranný zbor SR – Krajské riaditeľstvo Trenčín.

 • Felinoterapia, Trenčín.

 • Hipoterapia, Opatovce.

 • ÚPSVaR Trenčín.