Názov školy: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Sídlo školy: Na dolinách 27
911 05 Trenčín
E – mail školy: zsautis@gmail.com
Telefón: 0949 560 144
Zriaďovateľ: Občianske združenie AUTIS

J. Zemana 95

911 01 Trenčín

IČO: 42274931

E-mail: info@autis.sk