Názov školy: Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

IČO: 53243820, DIČ: 2121323875

SK20 0200 0000 0043 4511 8758

Sídlo školy: L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
E – mail školy:

Riaditeľka školy:

zsautis@gmail.com

Mgr. Lenka Valisková

Telefón: 0949 560 144