ZAMESTNANEC FUNKCIA TRIEDNICTVO
Mgr. Lenka Valisková riaditeľka AU 4
Mgr. Tatiana Bóriková učiteľka AU 1
Mgr. Karina Adamcová učiteľka AU 2
Mgr. Michaela Kaššovicová učiteľka AU 3
Bc. Jana Čičová asistentka
Mgr. Michaela Škývarová asistentka
Mgr. Veronika Pijáková asistentka
Bc. Kvetoslava Backová asistentka
Mgr. Helena Vlnková učiteľka
PhDr. Zuzana Oravcová sociálny pedagóg