ZAMESTNANEC FUNKCIA TRIEDNICTVO
Mgr. Lenka Valisková riaditeľka AU 0
Mgr. Miriama Betuštinová učiteľka AU 1
Mgr. Tatiana Blažejová učiteľka AU 2
Mgr. Michaela Kaššovicová učiteľka AU 3
p. Jana Čičová asistentka
Bc. Katarína Parašínová asistentka
Mgr. Veronika Pijáková asistentka
Ing. Michal Bridík asistent
Mgr. Helena Vlnková učiteľka
PhDr. Zuzana Oravcová terapeut