Projektom OZ Autis je Centrum ProAutis, ktoré sa nachádza v horskom prostredí obce Soblahov, len zopár kilometrov od Trenčína v objekte bývalej horárne. Zariadenie okrem interiérových priestorov ponúka hlavne krásnu prírodu s možnosťou plnohodnotného využitia pre rôzne exteriérové aktivity. Súčasťou centra je aj záhradka a detský parčík s domčekom, trampolínou, šmýkačkou a preliezačkami.

V roku 2015 založilo OZ Autis Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Centrum PRO AUTIS v spolupráci zo školou poskytuje deťom:

  • Terapeutickú činnosť a poradenstvo ako podporu vo výchovno-vzdelávacom procese, sociálnu terapiu, sociálnu rehabilitáciu, arteterapeutickú a psychoterapeutickú činnosť, muzikoterapiu.

  • Relaxačnú a oddychovú činnosť, ktorá slúži na celkové uvoľnenie, relax a oddych záujmové a voľnočasové krúžky – posilnenie naučených želateľných vedomostí, rozvoj sociálnych zručností, učenie sa praktickým veciam.

  • U každého jednotlivého dieťaťa budeme zisťovať skutočné potreby a schopnosti, ktoré budeme hľadať a rozvíjať. Každé dieťa tak bude mať vypracovaný plán intervencií a riešení, ktoré budeme napĺňať.