ĎAKUJEME MESTU TRENČÍN za poskytnutie dotácie na projekt „ UČÍME SA HROU“ . Vďaka dotácii sme zakúpili špeciálno-edukačné inštalačné CD Pinf hry, ktoré využívame pri práci s deťmi na interaktívnej tabuli. Zakúpením špeciálnych edukačných pomôcok sme mohli deťom poskytnúť inovatívne postupy a metódy pri práci s nimi. Časť dotácie sme využili aj na spríjemnenie Dňa plného hier pre deti nášho OZ.

Projekt „ UČÍME SA HROU“ realizuje OZ AUTIS priebežne od apríla 2019 do decembra 2019.