ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

pre školský rok 2020/2021

sa bude konať v priestoroch školy 

(SZŠ pre žiakov s autizmom, Na dolinách 27 v Trenčíne )

dňa 20.04. 2020

v čase od 10:00 do 17:00 hod

BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA – UPOZORNENIE
Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení:
Vstup do priestorov Súkromnej ZŠ  bude možný  cez vedľajší vchod ZŠ Na dolinách 27 ( oproti ihrisku ).  Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a  ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero.

Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame i špeciálne termíny na zápis a elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0949 560 144, príp. mail: zsautis@gmail.com.

Pri zápise je potrebné predložiť:

  • osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa ),

  • rodný list dieťaťa, 

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý sa zápisu zúčastní,

  • osobné údaje zákonných zástupcov,

  • podklady ohľadom zdravotného stavu dieťaťa ( potvrdenie diagnózy PAS lekárom a odporúčania zariadenia špeciálno-pedagogickej a psychologickej prevencie ).

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy

do 31. mája 2020.

Mgr. Lenka Valisková

riaditeľka školy

0949 560 144

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021