Milí rodičia a budúci prváci,

pozývame Vás na

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

v šk. roku 2019/2020

v základnej škole SZŠ pre žiakov s autizmom, Na dolinách 27, Trenčín.

v stredu 10.04 2019 od 8:00 hod. – do 14:00 hod.

K zápisu potrebujete:

– občiansky preukaz rodiča ( zákonného zástupcu),

– rodný list dieťaťa,

– doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Mgr. Lenka Valisková

riaditeľka školy

Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020